Jak na přítomné časy v angličtině

Časy jsou jedním z největších strašáků anglické gramatiky. Není se čemu divit, je jich totiž celkem 12. Nejlíp si je osvojíte, když na ně půjdete postupně. Začneme tedy časy přítomnými.

Jak víme, rozlišuje angličtina přítomný čas prostý a průběhový. A my se teď podíváme, jaký je v nich rozdíl a kdy a jak který použít.

Přítomný čas prostý

Přítomný čas prostý je ze všech 12 časů nejjednodušší. Jak z hlediska použití, tak tvorby.

Jak ho vytvoříme?

Kladná oznamovací věta:

Tvoříme ji přísudkem v podobě základního tvaru slovesa. Ten najdeme normálně ve slovníku. Pozor je zde třeba si dát pouze na 3. os. č. j., tedy je-li podmětem he/she/it. V tom případě se ke slovesu přidá koncovka -s.

Příklady:

 • I play computer games every evening.
 • He plays computer games every evening.

Zápor:

Zápor vždy tvoříme použitím pomocného slovesa. V případě přítomného času prostého je to don‘t (= do not), pro 3. os. č. j. doesn‘t (does not – zase je tam ta koncovka -s).

Příklady:

 • My boyfriend and I don’t go to the restaurant very often.
 • Her mum doesn’t go to the restaurant very often.

Můžete si všimnout, že u podmětu „mum“ už nedáváme koncovku -s k základnímu tvaru slovesa. Nachází se už totiž u doesn‘t (does not). Sloveso za ním už tedy vždy použijeme v infinitivním tvaru – tak, jak ho najdeme ve slovníku.

Otázka:

Bohužel při tvorbě otázky v angličtině nemůžeme jen přehodit slovosled jako v češtině. Musíme si opět pomoci pomocným slovesem DO/DOES. Následuje podmět a za ním sloveso významové (ve 3. os. č. j. opět bez koncovky).

Příklady:

 • Do you like painting?
 • Does Lucy like painting?

U otázek doplňovacích dáme na začátek věty tázací zájmeno.

Příklady:

 • When do they visit their parents?
 • When does George visit his parents?

Kdy přítomný čas prostý použijeme?

Přítomný čas prostý angličtina používá, když:

1)    Mluvíme o něčem, co se děje opakovaně nebo pravidelně.

 • Steve starts work at 6 AM every day.
 • I don’t wake up before 9 at the weekends.

2)    Mluvíme o dlouhodobé činnosti.

 • My older sister lives in another town.
 • Where do her parents work?

3)    Mluvíme o zálibách nebo zvycích.

 • Our mum loves reading.
 • His brother doesn’t smoke.

4)    Mluvíme o něčem, co je obecná pravda, co prostě platí.

 • The sun goes down in the west.
 • It usually snows in winter.

V přítomném čase prostém se často používají různá časová příslovce, jako například never, sometimes, often, usually nebo always.

Už víte, jak na přítomný čas prostý? Rádi byste četli i další články o angličtině? Pak se určitě přidejte do newsletteru. Slibuji, že e-maily budou chodit jen jednou měsíčně.

Přítomný čas průběhový

Nejen čas přítomný průběhový, ale všechny průběhové časy mají jedno společné. Koncovku -ing.

Jak ho vytvoříme?

Tvoření je velmi jednoduché.

Kladná oznamovací věta:

Tady si pomůžeme slovesem TO BE, které musíme vyčasovat podle podmětu. Použít můžeme i zkrácenou formu podmětu a slovesa to be. Následuje sloveso s koncovkou -ing.

Příklady:

 • I am reading a great book right now. / I‘m reading a great book right now.
 • Her mum is cooking lunch in the kitchen. / Her mum‘s cooking lunch in the kitchen.
 • We are waiting for a bus. / We‘re waiting for a bus.

Zápor:

Zápor vytvoří TO BE + NOT. V mluvené řeči uslyšíte také nejčastěji zkrácené tvary, takže isn‘t a aren‘t. I am not zkrátit nejde.

Následuje opět významové sloveso s koncovkou -ing.

Příklady:

 • My wife isn’t working at the moment.
 • Her sister isn’t currently studying.
 • The kids aren‘t having dinner.

Otázka:

V tomto případě otázku vytvoříme přehozením slovosledu. Na začátek věty dáme sloveso TO BE v konkrétním tvaru. Následuje podmět a sloveso s koncovkou -ing. V doplňovací otázce dáme na začátek opět tázací zájmeno.

Příklady:

 • Is he looking at me?
 • Where are the people going?
 • Why aren’t you sleeping?

Kdy ho použijeme?

Přítomný čas průběhový použijeme v těchto případech:

1)    Když mluvíme o něčem, co se děje právě teď.

 • What are you doing? – Myslíme tím, co děláš teď.
 • He is trying to help you. – Právě teď se snaží ti pomoct.
 • I am not watching TV. – Nedívám se na televizi v tuto chvíli.

2)    Když mluvíme o něčem, co probíhá v současnosti, ale ne nutně v tuto konkrétní chvíli.

 • I am reading a great book right now. – Sice máme ve větě „right now“, ale myslíme tím, že ji mám rozečtenou, ne že zrovna teď sedím a čtu ji.
 • Judy is walking to work this week. She is trying to stay healthy. – Celý tento týden chodí pěšky, ne nutně zrovna v tento moment. Teď už je třeba zrovna v práci.

Pozor na...

Pozor je třeba si dávat na tzv. stavová slovesa. Ta se v průběhovém tvaru nesmí používat. Nevyjadřují totiž děj, ale jen stav. Vyjadřují, že něco nějak je. Patří sem například slovesa like, hate, prefer, want, understand, forget, know a spousta dalších.

Stavová slovesa tedy vždy užíváme v prostém čase. A to i v případě, že chceme vyjádřit něco, co právě teď probíhá.

Přítomný čas prostý a průběhový – cvičení

A je tu čas na malé cvičení. Níže máte pár vět. Zkuste je přeložit do angličtiny a hlavně správně použít přítomný čas prostý a průběhový. Test je jednoduchý, tak hurá do toho.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: His sister likes cooking.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: What are you reading?

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: Susan isn’t studing right now/at the moment.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: Why is he looking at me?

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: Her husband doesn’t watch TV very often.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: What time do you go to bed?

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: George is doing his homework now/at the moment.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: Where does Jane live?

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: I go swimming every Wednesday.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: I’m not working this week.

Tak jak jste dopadli? Bylo pro vás cvičení na prostý a průběhový čas jednoduché? Věřím, že ano.

Máte rádi angličtinu? Nenechte si ujít zajímavosti o tomto jazyku a vstupte do mého newsletteru.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a vstupem do newsletteru. Takže vám jednou za měsíc něco pošlu a občas se můžu zmínit i o tom, co právě nabízím. 🙂