Minulý čas prostý a průběhový

Dneska se podíváme na minulé časy. Vysvětlíme si rozdíly mezi nimi, kdy se který používá, jak se tvoří, a nakonec si dáme malý testík.

V angličtině jsou opět minulé časy dva – prostý a průběhový, stejně jako je to u přítomného, předpřítomného a tak dále.

Minulý čas prostý – tvoření

Začneme minulým časem prostým, u toho si jako první musíme rozdělit slovesa na pravidelná a nepravidelná.

U pravidelných sloves stačí ke slovesu přidat koncovku „ed“, třeba work-worked nebo stay-stayed.

Za to u nepravidelných sloves, jak už název napovídá, neexistuje žádné pravidlo. Existuje ale tabulka, kde jsou uvedeny všechny jejich tvary – základní, druhý (pro minulý čas) a jejich třetí tvar.

Vytvoření kladné věty

Při tvoření kladné věty se u pravidelných sloves přidává koncovka „ed“ a v případě nepravidelných sloves se používá sloveso v druhém tvaru (prostřední sloupec tabulky).

příklad

I visited my parents at the weekeend.

Our friend invited us for diner.

I went for a long walk yesterday.

Vytvoření záporné věty

Při tvoření záporné věty potřebujeme pomocné sloveso (stejně jako u přítomného času), v angličtině to jinak nejde. Pro minulý čas to je sloveso didn’t tedy don’t/doesn’t v minulém čase.

Jelikož minulý čas definuje už sloveso didn’t, není třeba dávat do minulého tvaru i sloveso významové. Proto se v tomto případě neřeší pravidelná nebo nepravidelná slovesa a používá se jejich základní tvar.

příklad

I didn’t do the homework.

Jimmy didn’t know what to do.

Vytvoření otázky

K vytvoření otázky opět potřebujete pomocné sloveso – v angličtině to tak bude vždy nehledě na čas. Pro minulý čas se používá sloveso did (minulý tvar do/does).

Platí tu to samé jako u záporu, did už je v minulém čase, takže významové sloveso už bude v základním tvaru.

příklad

Did they answer your question?

Did she agree with you?

Samozřejmě můžeme použít tázací zájmeno, stačí ho dát na začátek věty.

příklad

When did you get home last night?

How much time did he spend on it?

Kdy se používá minulý čas prostý

Tvoření bychom měli, tak jdeme na použití. To je docela snadné.

Minulý čas prostý použijeme, když mluvíme o něčem, co se stalo v minulosti a bylo to jednorázové, náhlé, ale také se to mohlo opakovat.

  • When I was young, I went skiing every weekend in the winter. Dělo se to opakovaně, každý víkend.
  • My mum‘s sister didn’t come to the wedding. To bylo jednorázové.

Často se tu používají různá časová určení, jako last night, last year, yesterday nebo an hour ago. Ago – znamená před, ale dává se až za časový údaj, na to nezapomínejte. [odkaz na časové určení]

Minulý čas průběhový – tvoření

Pro všechny průběhové časy je společná koncovka ing a ani u minulého času tomu není jinak. Díky ní již nemusíte řešit, zda je sloveso pravidelné či nepravidelné. Před sloveso s koncovkou ing patří sloveso být v daném čase.

Vytvoření kladné věty

Při tvoření kladné věty nesmíte zapomenout na sloveso být, které přijde před významové sloveso (pro minulý čas je to was/were), a koncovku ing.

příklad

My husband was watching TV when I arrived.

She didn’t hear me, she was listening to music.

Vytvoření záporné věty

Zápornou větu vytvoříte tak, že za was/were přidáte not. Častěji se však používají stažené tvary wasn’t a weren’t. Za ně zase přijde sloveso s koncovkou ing, na tu nesmíme zapomenout.

příklad

I wasn’t working at 5 PM yesterday.

His children weren’t studying when he got home.

Vytvoření otázky

U otázky, stejně jako v přítomném čase, stačí přehodit slovosled. Pomocné sloveso nám tu totiž zastupuje was/were. Opět nesmíme zapomenout na koncovku ing u slovesa.

příklad

Were you waiting long?

Was he doing anything when you were cleaning up?

Pokud chceme použít tázací zájmeno, dáme ho na začátek věty.

příklad

How long were you working yesterday?

What was James doing when you called him?

Kdy se používá minulý čas průběhový

Tvoření máme za sebou. Kdy tedy minulý čas průběhový použít?

Použijeme ho většinou ve spojení právě s minulým časem prostým, když říkáme, co se dělo, když se stalo něco jiného.

  • My brother was parking his car when I arrived home. Když jsem přijela domů, brácha parkoval auto.

Přijela jsem domů je to, co se stalo, bylo to krátké, a parkoval auto bylo delší, dělo se to po nějakou dobu už předtím, než jsem přijela.

  • While we were siting on the bus, he gave me his business card.

To, že jsme seděli v autobuse, trvalo delší dobu, a někdy během toho sezení mi dal vizitku. To bylo jednorázové a krátké.

Dále se minulý průběhový čas používá, když chci zdůraznit trvání děje.

  • I was waiting for two hours!

Chci zdůraznit, že jsem čekala celý dvě hodiny. Ale když řeknu: I waited for about 10 minutes and then the train arrived. Tak to nechci zdůraznit, protože to trvalo krátce, tak mě to ani tak neštvalo, proto dám minulý čas prostý.

A nakonec, když chci říct, že jsem něco dělala, ale neudělala.

  • I was writing an article yesterday.

Tak mám na mysli, že jsem ho psala, ale nedokončila. Kdybych ale řekla I wrote an article yesterday, tak tím myslím, že jsem ho napsala a je hotový.

Minulé časy cvičení

A to by bylo vše, jak k tvoření, tak k použití. Teď už nám chybí jen si téma procvičit:

What time did you go to bed last night/yesterday?

When I was shopping, I met my friend.

My husband was working for 14 hours yesterday.

I finally finished the project at the weekend.

When we were young, we didn’t have a computer.

He didn’t see me because he was looking to his phone.

While I was waiting for a bus, a car stopped next to me.

Mark was reading a book when his phone rang.

We didn’t sleep well because our neigbours were having a party.