Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Státní maturita z angličtiny 2020 – Kdy, kde, proč, jak a s kým

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Termíny maturit se neúprosně blíží (ne, že bych vás chtěla strašit) a někdy se stává, že ani v této době si nejsou studenti jistí, kdo bude například opravovat jejich slohy nebo jak bude probíhat ústní zkouška. Pojďme se tedy společně podrobně podívat na průběh celé státní maturity z angličtiny.

Všechny informace a mnohem více najdete na oficiálních stránkách státní maturity. V článku jsem pracovala hlavně s nimi a přidala pár svých osobních postřehů z praxe.

Následující tabulka by vám měla objasnit vše potřebné. Pro jistotu ale každý aspekt ještě rozebereme níže.

Kdy?

Běžně se celá maturita odehrává v časovém horizontu 2 měsíců, letošní rok ale běžný není. Písemná práce neboli sloh vás nečeká vůbec a začíná se didaktickým testem, který letos proběhne 1. června a poté přijde ústní zkouška, jejíž termín si určuje každá škola sama, ale měla by proběhnout v období od 10. června do 17. července.

Kde?

Tak tady je to jednoduché. Všechny části se konají vždy ve vaší škole, měnit se bude jen učebna. Nemusíte tedy nikam jezdit a zkoušky budete skládat ve známém prostředí.

Jak dlouho to bude trvat?

Celkově na všech třech částech zkoušky strávíte 195 minut, tedy tři a čtvrt hodiny čistého času. Samozřejmě pokud budete mít sloh nebo didaktický test hotový dříve, nikdo vám v dřívějším odchodu bránit nebude. Už se ale nebudete moci vrátit. Z ústní zkoušky logicky dříve odejít nemůžete (leda by vás zkoušející vyhodil, ale to se nestává). Nejdéle vám zabere didaktický test, který má ale poté větší váhu ve výpočtu vaší známky (viz tabulka).

Jak a s kým?

Jak to vlastně bude celé probíhat? Kdo vás bude zkoušet? Kdo bude opravovat testy a slohy? Tady už je třeba si vysvětlení rozdělit dle daných částí.

Písemná práce

Tuto část můžet přeskočit, protože, jak už jsem avizovala dříve, se letos konat nebude.

Přijdete do učebny, sednete si vždy po jednom v lavici a učitel/ka vám rozdá zadání a záznamové archy. Nemusí tam být s vámi váš/vaše učitel/ka angličtiny, ale jakýkoliv jiný učitel ze školy. Přečte vám instrukce, vy začnete psát a až skončíte a odevzdáte, můžete odejít.

Slohy neopravuje váš/vaše učitel/ka angličtiny, ale posílají se do Cermatu, kde je bude hodnotit vyškolený člověk, který v životě neviděl vás ani váš rukopis. Proto se snažte psát opravdu čitelně, protože co nepůjde přečíst, nepočítá se do počtu slov a věty pak nemusí dávat smysl.

Co se počítá jako slovo, popřípadě dvě atd., najdete v publikaci od Cermatu, spolu s dalším popisem útvarů a ukázkou dobrých i špatných slohů.

Didaktický test

Průběh je podobný jako u písemné práce. V učebně vám učitel/ka vysvětlí pokyny a pustí poslech. Ten trvá přibližně 40 minut i s časem na přepsání odpovědí do záznamového archu. Poté se můžete vrhnout na část čtení a jazykové kompetence, při které můžete postupovat podle sebe a až budete hotovi, test i záznamový arch odevzdáte a odejdete.

Nezapomeňte přepsat všechny odpovědi do záznamového archu, jinak budete bez bodů, jelikož testy jako takové nikdo nečte ani nekontroluje. Také si pečlivě rozmyslete své odpovědi! Protože pokud například nejdříve zakřížkujete odpověď A, potom se vám ale bude zdát lepší odpověď D, musíte A začernit a zakřížkovat D. Pokud byste si ale později uvědomili, že A vlastně byla správná odpověď, máte smůlu, už je začerněné.

Záznamové archy se naskenují a hodnotit je bude počítač.

Všechny didaktické testy i s poslechy a záznamovými archy (a také zadání a archy k písemné práci) najdete na stránkách Cermatu. Stačí vybrat období a poté zvolit zadání, záznamový arch, poslechový subtest a klíč, případně ještě zadání a záznamový arch písemné práce.

Ústní zkouška

Jako poslední vás čeká ústní zkouška. Pozitivní je, že ji povede váš/vaše učitel/ka angličtiny, plus jako přísedící tam bude druhý angličtinář ze školy a jako dozor učitel z úplně jiné školy, který si vás ale stejně všímat nebude.

A jak to bude probíhat? Zkoušející si vás zavolá do učebny a dá vám na výběr čísla pracovních listů. Vyberete si číslo, dostanete pracovní list a jdete na „potítko“, kde budete mít k dispozici papírový slovník a můžete si tam připravit cokoliv potřebné – slovíčka, fráze, celé věty, jak se vám bude chtít. Máte na to 20 minut. Mezitím bude učitel/ka zkoušet někoho jiného. Po 20 minutách se přesunete na zkoušku samotnou, která dohromady trvá 15 minut.

Nejdříve se představíte, pak se vám bude zkoušející ptát na otázky, které předem neznáte, a ve druhé části popíšete jeden obrázek, oba uvedené obrázky porovnáte a řeknete něco na zadané téma. Třetí část ústní zkoušky je odborná a každá škola si ji, na rozdíl od zbytku pracovního listu, který připravuje Cermat, dělá sama, tudíž je složité říct, co vás v ní čeká. Většinou je to ale samostatný projev o zadaném tématu, případně doplněný obrázky. Setkala jsem se i s rozhovorem se zkoušejícím. A v poslední části budete mluvit s vašim zkoušejícím o zadaném problému, u kterého máte dospět k řešení.

Thank you very much. This is the end of your examination.

Během celé zkoušky si bude zkoušející i přísedící pořád něco psát. Není třeba se toho obávat, nepíší si jen vaše chyby, ale i naopak, co se jim líbí.

Po vyzkoušení všech žáků ze všech předmětů daného dne se dozvíte výsledek.
Kdybyste se chtěli podívat na ukázky pracovních listů, najdete je v katalogu požadavků pro anglický jazyk.

Hotovo!

Máte to za sebou. Po 2 měsících stresu jste dospěli do zdárného konce (hopefully). A nyní vás už čeká jen zářná budoucnost a sociální jistoty.

Ale nezanevřete na angličtinu a běžte do ní i nadále zvesela!